Yehaa


Stilliä, skuravettä päälle… 
Rhinon pikakomentoja ja muuta: Linksukka-pukka-poks

F1
F2
F3
F6
Toggle Camera
F7
Grid > ShowGrid > ShowGridAxes
F8
Toggle Ortho
F9
Toggle Snap
F10
F11
F12
Ctrl+F1
Ctrl+F2
Ctrl+F3
Ctrl+F4
SetMaximizedViewport > Perspective
Ctrl+A
Ctrl+B
Ctrl+C
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+H
Ctrl+I
Ctrl+J
Ctrl+L
Ctrl+M
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+P
Ctrl+S
Ctrl+T
Ctrl+V
Ctrl+W
Ctrl+X
Ctrl+Y
Ctrl+Z
Ctrl+Shift+E
Zoom > Extents
Ctrl+Shift+G
Ctrl+Shift+H
Ctrl+Shift+L
Ctrl+Shift+S
Ctrl+Alt+E
Zoom All Extents
Ctrl+Alt+G
SetDisplayMode Ghosted
Ctrl+Alt+H
Ctrl+Alt+L
Ctrl+Alt+R
SetDisplayMode > Rendered
Ctrl+Alt+S
SetDisplayMode > Shaded
Ctrl+Alt+W
SetDisplayMode > Wireframe
Ctrl+Alt+X
Home
End
Shift+Home
CPlane > Undo
Shift+End
CPlane > Redo
Shift+Page+Up
ZoomLens > In
Shift+Page+Down
ZoomLens > Out
Ctrl+Page+Up
Pan > In
Ctrl+Page+Down
Pan > Out
Shift+Ctrl+PageUp
TiltView > Left
Shift+Ctrl+PageDown
TiltView > Right


Sketchup and go

3D-sahalla on helppo sahata 3D-metallia vaikka terän serraatio on selkeästi puutteellinen ja lievästi surkea kuten Lusitanian kohtalo vuonna 1915. Vuonna 1915 Nobelin kirjallisuuspalkinnon voitti ranskalainen Romain Rolland. Ranskalaisen Pierre de Coubertinin aloitteesta perustetut nykyaikaiset olympialaiset on järjestetty Ranskassa viisi kertaa. Viisi on kolmanneksi pienin alkuluku ja toiseksi pienin viisikulmioluku. Monikulmio, jossa on viisi kulmaa, on viisikulmio. Luku 5 on myös yksi Catalanin luvuista, ja se on myös Fermat'n alkuluku.